Coneix Nestlé la pel·lícula 'Tigers'?

set 26, 2014

Algú de Nestlé ha vist la pel·lícula 'Tigers'?

Sí.

Aquesta pel·lícula està basada en les activitats de comercialització de la seva llet infantil al Pakistan?

Els fets descrits en la pel·lícula, que suposadament van tenir lloc en els anys noranta, tergiversen greument la realitat de les nostres activitats.

Segons sembla estan basats en unes al.legacions molt qüestionables incloses en un informe titulat Milking the Profits, que es va publicar en 1999 Les al·legacions que figuren en aquest informe, així com els fets que narra la pel·lícula, no són per res congruents amb la nostra política i les nostres pràctiques de comercialització responsable dels substituts de la llet materna, amb les quals estem plenament compromesos a tot el món.

Aleshores, al Pakistan estàvem seguint voluntàriament la nostra política per a la implementació del Codi Internacional de Comercialització dels Substituts de la Llet Materna, (conegut com a 'Código WHO'), molt abans que ho implementessin les autoritats locals el 2002.

Tal com va demostrar una auditoria externa de les nostres activitats al Pakistan, que va cobrir el període de gener a desembre de 1999, el Codi WHO es complia a tots els nivells de les nostres operacions i en tota la nostra cultura empresarial.

Un organisme independent va certificar que la companyia té implantats els més estrictes sistemes de control per a la comercialització de substituts de la llet materna. Estem plenament convençuts que la llet materna és la millor nutrició per als nadons i recolzem activament la seva promoció a tot el món.

Però és cert que el protagonista de la pel·lícula està inspirat en un antic empleat de Nestlé?

Som conscients que certes persones amb interessos en aquesta pel·lícula argumenten que el protagonista està inspirat en un antic empleat que va treballar per Nestlé al Pakistan durant els anys noranta.

L'empleat en qüestió va deixar la companyia voluntàriament en 1997 En cap moment durant la seva etapa a Nestlé ens va informar de cap mena de preocupació que hagués pogut tenir sobre les nostres pràctiques de comercialització de la llet infantil al Pakistan. Va ser en iniciar un llarg litigi sobre la liquidació final que li corresponia quan va començar a manifestar públicament aquestes al·legacions.

Animem a totes les persones que ens informin sobre qualsevol preocupació que puguin tenir sobre les pràctiques de comercialització de la nostra llet infantil. Això inclou als nostres empleats, organitzacions externes i el públic en general. Investiguem a fons tots els avisos que ens arriben i quan s'escau busquem solucions a qualsevol incompliment que pugui detectar.

Es van investigar aquestes al·legacions en el seu moment?

Sí, es van investigar a fons i es van recopilar proves substancials que demostraven que hi havia una greu tergiversació dels fets.

Prendran accions legals contra els productors de la pel·lícula?

No, en lloc d'això seguirem debatent obertament amb tots els interessats sobre la nostra política i les nostres pràctiques de comercialització responsable dels substituts de la llet materna.

Apostem per una transparència total a l'hora d'informar sobre les activitats de comercialització dels nostres substituts de la llet materna, i posem aquesta informació a l'abast de tothom a la nostra pàgina web.

Més informació sobre les nostres polítiques responsables d'alimentació infantil
Més informació sobre FTSE4Good
Més informació sobre el codi WHO
Més preguntes? Contacti'ns