Nestlé és responsable del descens dels nivells d'aigua subterrània al Pakistan?

juny 11, 2013

Les operacions d'embotellament d'aigua de Nestlé no tenen camp impacte en els nivells d'aigua subterrània.

A diferència dels milers de pous explotats per la resta d'usuaris d'aigua de la zona, la nostra fàbrica de Sheikhupura utilitza només dos pous que controlem de manera ininterrompuda per assegurar-nos que es manté el potencial de l'aqüífer. Per altra banda, la major part de les reserves d'aigua subterrània s'usa per a fins agrícoles (>95%), sovint sense cap mena de control.

Estem totalment compromesos amb la gestió responsable de l'aigua i per això hem implementat el Compromís de Nestlé amb la gestió responsable de l'aigua com a guia per als nostres esforços cap a una gestió hídrica sostenible. Realitzem estudis de camp validats científicament per avaluar els impactes potencials de les nostres operacions sobre el dret a l'aigua de les comunitats del nostre entorn i la disponibilitat a llarg termini dels recursos hídrics.

També treballem per a millorar contínuament l'eficiència de l'ús de l'aigua en les nostres operacions. Creiem que un actor sol no pot fer front als reptes de l'aigua a nivell local i estem oberts a qualsevol col•laboració amb altres grups d'interès locals amb l'objectiu de millorar la gestió dels recursos hídrics.

Creiem incondicionalment que l'accés a l'aigua és un dret humà bàsic: totes les persones tenen dret a aigua neta per a hidratar-se i satisfer les seves necessitats higièniques bàsiques. Això es reflecteix en els nostres Principis Corporatius i també és un dels eixos prioritaris de Creació de Valor Compartit a Nestlé..

Com un exemple d'aquest compromís, Nestlé Pakistan ha construït sis depuradores per al subministrament d'aigua potable, dues de les quals abasteixen més de 10.000 persones a Bhatti Dilwan, prop de la nostra fàbrica de Sheikhupura.