Centre de producció a Valladolid: els residus es transformen en pinsos

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 2009, actualitzat gener 2009

Cas d'estudi

Centre de producció a Valladolid: els residus es transformen en pinsos
En aquesta planta, les restes orgàniques s’entreguen a una empresa externa, que les recicla i les transforma en matèries primeres per a pinsos animals

La fàbrica de Nestlé a Valladolid, dedicada a l’elaboració de plats ultracongelats i culinaris refrigerats, és un altre dels exemples d’una política de residus responsable i de la missió de responsabilitat social de Nestlé. En aquesta planta, les restes orgàniques s’entreguen a una empresa externa, que les recicla i les transforma en matèries primeres per a pinsos animals. Així, el 80% dels residus que es generen a la fàbrica es reaprofiten a través del reciclatge: paper i cartró, fusta, llaunes, ferralla, oli vegetal, residus orgànics i fang.

 

Més informació sobre la gestió mediambiental de Nestlé

Accedeix al vídeo del centre de producció de Valladolid

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps