Solís Responsable

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 2014, actualitzat gener 2014

Cas d'estudi

Solís Responsable
Una de les bases de la iniciativa SOLIS RESPONSABLE serà el cultiu sota la Norma de Producció Integrada, havent obtingut el certificat de conformitat.

Solís és la marca local de salsa de tomàquet més important de Nestlé des de 1964. Vam voler anar més lluny i comprometre'ns amb la comunitat local (proveïdors) i el medi ambient. Per això anem a llançar la iniciativa SOLIS RESPONSABLE, i una de les seves bases serà el cultiu sota la de Norma de Producció Integrada, havent obtingut el certificat de conformitat.

Descripció del programa

Tots els nostres tomàquets provenen de cultius a la Vega del Guadiana, Extremadura (125 hectàrees, el que és equivalent a 434 camps de futbol), un entorn perfecte per collir tomàquet, a causa del clima i a les condicions de la terra. Tots els nostres tomàquets es conreen sota la Norma de Producció Integrada d'Extremadura i havent obtingut el certificat de conformitat mitjançant SAI GLOBAL, una prestigiosa empresa externa. Això vol dir que obtenim productes agrícoles d'alta qualitat utilitzant mètodes i pràctiques que respecten el medi ambient i asseguren una agricultura sostenible a llarg termini. Treballant en cooperació amb els agricultors, s'estalvien 149 milions de litres d'aigua, que és la quantitat que consumeix una població aproximada de 34.000 habitants cada mes. Fertilitzem la terra depenent de les necessitats del tomàquet. Deixem reposar la terra cíclicament amb la rotació del cultiu. Aquesta tècnica ens permet emprar un 31% menys de fertilitzant. Estem compromesos amb un procés natural que permeti la conservació de la flora i la fauna d'entorn. Fem servir un 25% menys de pesticides.

Valor per a la societat

Protecció del medi ambient i un millor producte des d'una perspectiva nutricional.

Valor per a Nestlé

Oferim la imatge d'una marca sostenible i responsable.

Next Steps

Continuem treballant per a la millora de tots els KPI 's