Reciclatge de Càpsules

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
maig 1, 2014, actualitzat maig 2014

Cas d'estudi

Reciclatge de Càpsules
Nestlé continua dirigint el reciclatge proactiu de totes les càpsules aprofitant estructures municipals de recol·lecció.

A pesar del hecho que, desde finales del 2013, la legislación permite deshechar las cápsulas en el contenedor amarillo, Nestlé continua dirigiendo el reciclaje proactivo de todas tus cápsulas aprovechando estructuras municipales de recolección.

Descripció del programa

Nestlé desenvolupa un ambiciós pla de reciclatge de càpsules des de 2011. El 2014, la companyia va expandir la seva xarxa de recol·lecció de càpsules NESPRESSO i Dolce Gusto NESCAFE i actualment té 780 punts de recollida -fixes i mòbils- distribuïts per Catalunya, País Basc, València, Andalusia, Illes Balears i la Rioja. A més, les càpsules de NESPRESSO poden ser dipositades a les botigues per al seu posterior reciclatge. Aquesta infraestructura representa la cobertura de més de 11 milions de persones. En punts de recollida fixos recurrents, els consumidors tenen a la seva disposició dos contenidors de 120 litres de capacitat, un per a càpsules d'alumini (NESPRESSO) i un altre per càpsules de plàstic (NESCAFÉ Dolce Gusto). Nestlé s'encarrega de la recollida mensual d'aquestes càpsules que tenen com a destinació plantes de reciclatge.

Valor per a la societat

La conservació de l'entorn evitant generar desfets mitjançant la reutilització dels mateixos amb un nou ús.

Valor per a Nestlé

Davant l'opinió pública, Nestlé millora la seva imatge de companyia compromesa sobre qüestions ambientals, i desenvolupa relacions institucionals amb administracions locals i municipals.

Next Steps

Implementar el sistema de recollida de càpsules a Madrid, Santander, Valladolid, Vigo i La Corunya, el que incrementarà en 170 punts de recollida, per sumar un total de 950.