El pòsit de cafè es converteix en adob a la fàbrica de Girona

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 1995, actualitzat gener 1995

Cas d'estudi

El pòsit de cafè es converteix en adob a la fàbrica de Girona
La fàbrica de Girona, que utilitza part del pòsit del cafè que produeix com a ingredient en una planta de compostatge

Una mostra de la recuperació dels subproductes la tenim a la fàbrica de Girona, que utilitza part del pòsit del cafè que produeix com a ingredient en una planta de compostatge.

El compost, o adob orgànic, obtingut millora les propietats del sòl, n'augmenta la capacitat de retenció de l’aigua i el contingut en nutrients i, a més a més, s’utilitza per al control de l’erosió, el recobriment de terrenys i la recuperació de sòls. D’altra banda, una tercera part del pòsit produït es valoritza energèticament i s’envia a indústries fabricants de calç, que l’utilitzen com a biomassa per a obtenir part de l’energia necessària en el seu procés productiu.

Més informació referent a la gestió mediambiental que duu a terme Nestlé

Accedeix al vídeo del centre de producció de Girona

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps