La planta d'Araia signa el Pacte Verd

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
des 1, 2012, actualitzat desembre 2012

Cas d'estudi

La planta d'Araia signa el Pacte Verd
La planta d'Araia signa el Pacte Verd impulsat per l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz dins del programa d'activitats d'European Green Capital 2012.

La fàbrica de gelats Nestlé de Araia (Àlaba) va reafirmar el 2012 el seu compromís amb el medi ambient mitjançant la signatura del Pacte Verd, impulsat per l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz dins del programa d'activitats d'European Green Capital 2012. Les empreses i organitzacions que formen part del pacte adquireixen el compromís d'implementar alguna mesura de millora en matèria ambiental. Així, la fàbrica d'Araia ha dut a terme, entre altres, les següents actuacions: un estudi amb empreses externes d'enginyeria per identificar punts d'estalvi energètic, un projecte de detecció i eliminació de fugues d'aire comprimit, un programa d'informació i sensibilització del personal per reduir la generació de residus, la instal•lació de contenidors independents per segregar els residus en origen i la creació d'un grup de treball per a l'estudi de la reducció del consum d'aigua en les línies emmotlladores.

Més informació referent a la gestió mediambiental de Nestlé

Accedeix al vídeo del centre de producció d’Araia

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps