Pla per a la preservació de la biodiversitat al Parc Natural del Montseny

País: Espanya

Àrea d'impacte

 • Nutrició
 • Aigua
 • Desenvolupament rural
 • Sostenibilitat mediambiental
 • Acompliment normatiu
 • Participació amb la comunitat
gen 1, 2010, actualitzat gener 2010

Cas d'estudi

Pla per a la preservació de la biodiversitat al Parc Natural del Montseny
La planta d’envasament d’Aigua Mineral Natural Viladrau es troba en ple Parc Natural del Montseny

La planta d'envasament d'Aigua Mineral Natural Viladrau es troba al terme municipal d'Arbúcies, en ple Parc Natural del Montseny (Girona). El Montseny, Reserva de la Biosfera, està replet de paisatges mediterranis i centreeuropeus. La riquesa de la seva biodiversitat i l'herència cultural de l'home representen un extraordinari valor que durant anys ha entusiasmat els seus habitants.

El valor de la biodiversitat radica en:

 • El valor econòmic dels ecosistemes que funcionen correctament (per exemple: aigua de qualitat, aire net, etcètera)
 • Contribució al turisme i el desenvolupament rural en àrees no industrialitzades
 • Valors educatius
 • Subministrament sostenible de matèries primeres (per exemple: explotació forestal, etcètera)
 • Valor per a les futures generacions
 • Reserva genètica futura per a nous usos

En aquest context resulta necessària la millor integració de l'activitat industrial amb una gestió eficient que minimitzi o anul·li qualsevol efecte advers sobre la biodiversitat.

En el cas de la planta d'embotellament d'aigua mineral natural Viladrau, resulta especialment adequat aquest plantejament pels següents motius:

 • La protecció de la biodiversitat té un efecte indubtable en la qualitat del recurs natural –aigua mineral natural– del qual viu la planta d'envasament. Actualment, el recurs es troba protegit de qualsevol agressió antropomòrfica gràcies al Perímetre de Protecció Minera concedit per l'administració. No obstant això, aquesta figura administrativa no protegeix el recurs d'una possible mala gestió ambiental per part de la mateixa activitat. És per això que és necessària una gestió mediambiental i de la biodiversitat especialment eficient, basada en el control i en la millora contínua.
 • La ubicació de la planta en ple parc natural del Montseny suposa un repte i una responsabilitat afegida envers la societat i els principals actors i, per tant, la gestió de la protecció de la biodiversitat és un element fonamental en la política de Creació de Valor Compartit de Nestlé

La gestió de la Biodiversitat està totalment integrada en el sistema NIMS (Nestlé Integrated Management System) i, per tant, utilitza el mateix sistema documental en aquelles parts que li són d'aplicació.

Actualment, Nestlé considera la planta de Viladrau com una planta pilot a nivell europeu, per provar la utilitat d'una certificació internacional que serà gestionada per l'European Centre for Nature Conservation (ECNC).

Accions dutes a terme:

 • Instal·lació d'una estació meteorològica oficial en el perímetre de protecció
 • Instal·lació d'un sensor de control al centre del perímetre de protecció
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)
 • Recuperació de l'aigua per a la neteja d'ampolles
 • Recuperació d'aigua industrial

Convenis

Nestlé Waters España manté una xarxa estreta de relacions amb les principals institucions en les zones on s'ubiquen les seves plantes, com poden ser els ajuntaments o associacions agropecuàries.

Cal destacar la importància del conveni subscrit amb UNESCOCAT, mitjançant el qual es reconeix el paper fonamental de la UNESCO en la defensa dels valors patrimonials culturals, així com de la Biodiversitat. UNESCOCAT participarà en el control de la gestió de la Biodiversitat de la planta de Viladrau i disposarà d'un espai central a les etiquetes d'alguns formats d'aigua mineral Viladrau per a la difusió de missatges de sensibilització. Aquestes col·laboracions neixen de l'expressió de la política de Creació de Valor Compartit, segons la qual Nestlé entén que el desenvolupament de la companyia no pot ser sostenible en totes les seves dimensions (econòmica, social i mediambiental) si no va compassat simultàniament amb la creació de valors en la societat.

Més informació referent a la gestió mediambiental de Nestlé

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps