La Penilla: anticipant-se a la legislació

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 2001, actualitzat gener 2001

Cas d'estudi

La Penilla: anticipant-se a la legislació
Estació Depuradora per al tractament d’aigües residuals

El centre de producció de La Penilla de Cayón (Cantàbria) constitueix un model de referència del compromís de Nestlé amb el medi ambient, ja que exemplifica l'anticipació de Nestlé a les lleis futures. Ja a la dècada dels setanta, Nestlé tenia com a prioritat l'ús responsable de l'aigua, per la qual cosa el 1966 es va inaugurar en aquesta fàbrica la primera Estació Depuradora per al tractament d'aigües residuals.

Actualment La Penilla és un model a seguir d'acord amb la filosofia del consum racional de l'aigua. En el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa, Nestlé ha invertit 5,7 milions d'euros en el període 2007-2009 en aquestes instal·lacions, cosa que ha permès reduir més d'un 10% el consum d'aigua. Aquest percentatge es tradueix en un volum d'estalvi de 576.606 m3 d'aigua, equivalents al consum d'una població de 1.978 habitants durant 5 anys.

El 2007 es va iniciar la substitució d'antics sistemes de refrigeració que utilitzen freó R22, una substància que serà prohibida en un futur, per una planta centralitzadora que fa servir amoníac, un refrigerant natural que no afecta la capa d'ozó ni produeix l'indesitjat efecte hivernacle. Aquest projecte de Nestlé amb el medi ambient suposa reduir 700m3/h d'aigua de riu, cosa que equival al consum d'aigua anual d'una població de 105.000 habitants.

La fàbrica de Nestlé a La Penilla de Cayón, que des del 2001 compta amb la certificació ISO 14001, forma part del Pla Integral d'Estalvi d'Aigua impulsat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de Cantàbria, per a promoure'n la difusió i contribuir a la tasca que duu a terme per sensibilitzar els ciutadans càntabres sobre la importància d'un ús responsable de l'aigua.

Coneix més sobre la gestió mediambiental que duu a terme Nestlé

Accedeix al vídeo informatiu sobre el centre de producció de La Penilla

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps