Nestlé España celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
maig 1, 2012, actualitzat maig 2012

Cas d'estudi

Nestlé España celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball
Nestlé España celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

El 28 d'abril de 2012, els centres de treball de Nestlé España van celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball amb diferents activitats. La fàbrica de Sevares (Astúries) va dur a terme una campanya de reforç de les normes de circulació per la planta, mentre que la planta de Valladolid va centrar les seves activitats entorn de l'ergonomia. A la fàbrica de Girona es va organitzar un concurs fotogràfic sota el lema «La seguretat a la vida quotidiana», i a la planta de Miajadas (Càceres) es van recollir targetes amb el compromís segur de cadascun dels treballadors per a 2013.

Més informació referent a salut i seguretat laboral a Nestlé

Accedeix al vídeo del centre de producció de Sevares

Accedeix al vídeo del centre de producció de Valladolid

Accedeix al vídeo del centre de producció de Girona

Accedeix al vídeo del centre de producció de Miajadas

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps