Projecte Guau!

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
juny 2, 2014, actualitzat juny 2014

Cas d'estudi

Projecte Guau!
Per a la tasca de socialització dels gossos s'ha comptat amb voluntaris (20 empleats) de Purina.

Descripció del programa

El projecte GUAU! és un projecte nascut de la col·laboració de Purina amb CRIT (Fundació per a l'entrenament de gossos d'assistència). L'objectiu és entrenar i socialitzar 3 gossos que, en el període d'un any, es converteixin en gossos d'assistència. Per a aquest propòsit hem comptat amb voluntaris (20 empleats) de Purina. La dinàmica de socialització i entrenament va requerir que el gos estigués 24 hores al dia, 7 dies de la setmana amb els voluntaris, per la qual cosa es van formar grups de 5 voluntaris per gos. En cada grup, cada voluntari és responsable durant una setmana, treballant amb ell en les dinàmiques de socialització i entrenament, sempre supervisades per un especialista de la Fundació CRIT per assegurar l'èxit en la formació del gos com a gos d'assistència en l'any de treball

Valor per a la societat

Els gossos proveiran assistència a persones amb discapacitat física o persones amb TEA (trastorns de l'espectre autista). Amb aquesta activitat Purina també es proposa educar la societat sobre els beneficis que comporta la vida amb mascotes, tant per a les mascotes com per a les persones

Valor per a Nestlé

Aquest projecte ha permès la introducció de gossos a les oficines. En requerir atenció les 24 hores, l'empleat voluntari accedia a les oficines amb el gos en el dia a dia laboral. Això ha tingut un gran impacte en la manera de treballar a les oficines. Ha promogut l'amor per les mascotes i, a més, va contribuir a la connexió de persones entre diferents departaments; com a resultat ha ajudat a que Purina sigui un millor lloc de treball

Next Steps